www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Dummy.190587
6.1* out of 10

Bee Movie Game

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with Bee Movie Game

Showing 1-4 of 4
Overall 6
6.4

Bee Movie Game

Defunct Games
14 December 2007
  • Summary: Believe it or not the Bee Movie Game is actually a fun little game that does an excellent job of recreating everything that was good about the recent Dreamworks movie. It doesn't do much groundbreaking, but it is a lot better than most people will give it credit for out of hand. This product was submitted by the publisher for review. As a rule, Defunct Games does not review games we spent money on. However, that does not always apply to classic/retro games.
  • Read full review
Overall 7
7.0
Gameplay 7
7.0
Graphics 8
8.0
Sound 8
8.0

Bee Movie Game

Big Family Clan
27 February 2009
  • Excerpt: Entra nei panni della famosa ape Barry B. Benson e cerca di salvare il miele della città New Alvear. Un gioco divertente adatto a tutta la famiglia!
  • Read full review Translate to English
Overall 7
6.5

Expert Review

Recenze-her.cz
4 October 2008
  • Summary: "V roli hlavního vèelího hrdiny Berryho B. Bensona projdete èástí jeho života, kdy dokonèí vysokou školu a má se ve svém úlu stát souèástí pracovních sil v procesu výroby medu, což se mu moc nezamlouvá. Tím vším zaèíná tato akèní hra, kdy musíte opustit úl a dostat se do mìsta a splnit úkoly jako jízdu ve vèelích autíèkách, pilotování svého letu, provádìní rùzných èinù, bezpeèné projití pøes nástrahy a obèas dokonce svedete boj o holý život.
  • Read full review Translate to English
Overall 0
0.4

Expert Review

Xbox HQ
7 December 2007