www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Test-drive-5.796192
7.3 out of 10

Test Drive 5

The Clash of Beauty vs. Beast continues in the sequel to last ye Read more

Great Deal: $3.40

Reviews and Problems with Test Drive 5

Showing 1-1 of 1
Overall 6
6.2

Expert Review

Recenze-her.cz
31 October 2005
  • Summary: "Test Drive 5 je vylepšeným pokraèováním pøedešlého ètvrtého dílu. Pokud nìkdo èekal razantní zmìny, mùže být zklamán, pro ostatní je pøipraveno nových 10 tratí, zlepšená grafika, nová vozidla amerických a anglických znaèek. Pìtka jde cestou, co nejvíce pøiblížit sérii Test Drive, co nejvìtšímu poètu hráèù. Ze závodù je zde Single Race, Cup Race, Time Trials, Drag Race a novì i Cop Chase mód. V multiplayeru se mùže závodu úèastnit až 6 hráèù. ...
  • Read full review Translate to English