www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with Tropical Stormfront

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
18 October 2014
  • Summary: "Real time strategii Tropical Stormfront pøedstavili vývojáøi ze spoleènosti Noble Master Games a v ní se ujmeme role velitele. Hra obsahuje nìkolik kampaní i misí, jako jsou napøíklad vzdušné boje, záchranný režim èi zajetí generála a cílem bude bránit území pøed nepøátelskými vojsky..."
  • Read full review Translate to English