www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Dummy.190587

SATAZIUS

Featuring an arsenal of 13 types of upgradeable weapons, power-u Read more

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with SATAZIUS

Showing 1-3 of 3

Satazius

Ready Up
16 February 2013
  • Summary: Retro-style side-scrolling shooting at its finest with plenty of variety and challenge. If this was in an arcade, you would put way more than £4 into that machine so go buy this and enjoy!
  • Read full review
Overall 7
7.0

SATAZIUS Review | Trafalgar Squared

Dealspwn
20 August 2012
  • Conclusion: The Short Version: SATAZIUS proves that being good can be just as effective as being innovative . We've seen it all before, but fans of the genre shouldn't miss this solid and satisfying side scroller.
  • Pros: Sweet mechanics and upgradeable weaponry, Excellent level design, Satisfying challenge
  • Cons: Incredibly derivative, Occasionally cheap, Won't entice initiates to the genre
  • Read full review

Expert Review

Recenze-her.cz
25 October 2012
  • Summary: "Satazius je prùmìrná old-schoolová støíleèka, jejíž dìj vás zavede na jednu neznámou planetu, kde na vás bude èekat hromada práce, spoèívající pøedevším v likvidaci všeho, co vám pøijde do cesty. Nepøátelé jsou rychlí, nebezpeèní a útoèí ze všech možných stran. Rozhodnì si s vámi nechtìjí dát šálek kávy a tak jim jejich útoèné choutky opla�te stejnou mincí. V pøípadì zájmu je na internetu dostupná trial verze ke stažení, která obsahuje dvì úrovnì...
  • Read full review Translate to English