www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with Mercenary Wars

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
28 November 2009
  • Summary: "Mercenary Wars jsou zajímavým produktem. Jde o neplacenou online FPS, která má však disponovat kvalitní umìlou inteligencí botù a dalšími vychytávkami. Dùležité je upravování postavy a realistická hratelnost. Upravovat lze témìø cokoliv- pøesnost, rychlost, velikost zranìní, kterou postava ještì snese a podobnì. Samotná hra má ètyøi obtížnosti, takže by si mìli vybrat zaèáteèníci i mazáci. Samozøejmostí je velké množství zbraní a dalších vychytávek...
  • Read full review Translate to English