www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with Mars

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
11 June 2009
  • Summary: "Jak napovídá už název, tato hra nás zavede až na Mars, planetu stále populárnìjší a „dosažitelnìjší“. Herní principy budou hlavnì akèní, ale doèkáme se i již témìø nepostradatelných RPG prvkù. Hrou mùžeme projít v kùži jedné z hlavních postav- buï za Setha, který je vojákem, nebo Pandory, která si perfektnì rozumí s nejrùznìjšími technologiemi. Pøíbìh každé u postav ale bude do jisté míry specifický, takže se mùžeme tìšit na dvì hry v jedné.
  • Read full review Translate to English