www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Little Folk of Faery

Little Folk of Faery

Discover a small village of fairy creatures and embark on a Read more

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with Little Folk of Faery

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
12 January 2012
  • Summary: "Vìtšina her je urèena pro starší èi dospìlé hráèe. Naštìstí herní vývojáøi nezapomínají ani na mladší nebo pøíležitostné hráèe. Vývojáøi ze spoleènosti Kylotonn Games nám pøedstavují zajímavou realtime strategii, která je urèena právì pro mladší hráèe.
  • Read full review Translate to English