www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with Grim Dawn

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
18 July 2010
  • Summary: "Ve høe Grim Dawn se ocitnete ve svìtì Cairn. Toto kdysi velmi mocné impérium se ale postupnì hroutí a lidská rasa je na pokraji vyhynutí. Pøesto ale nìkteøí pøežívají, jsou roztroušeni rùznì pos vìtì a hodlají se této situaci vzepøít a porazit své nepøátele.
  • Read full review Translate to English