www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Geneforge.362510
7.3* out of 10

Geneforge

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with Geneforge

Showing 1-5 of 5
Overall 7
7.0

Expert Review

Realm of Gaming
18 February 2014
  • Excerpt: Entering PC RPGs back in the day was intimidating for me. No matter how well-versed I was in the category, it was inevitable that I would become hopelessly stuck. Usually this stemmed from either an inadequate character build or a cold trail in a campaign. Back in those days, I didn't have access to the Internet and its vast library of walkthroughs.
  • Read full review
Overall 9
9.2

Geneforge

Just RPG
18 February 2014
  • Excerpt: It is true that often the best things come in small packages. Such is the case with Geneforge , a very unique RPG released from Spiderweb Software. Spiderweb Software is the same company that has given us the equally intriguing Exile series, Nethergate and Avernum . Jeff Vogel, successful shareware developer of each of these games is to be applauded for the work and commitment he has put into each of them.
  • Read full review
Overall 8
8.0

Expert Review

Recenze-her.cz
26 January 2010
  • Summary: "Titul Geneforge 4: Rebelion vás zavede do svìta plného magie. Ve høe se setkáte s kreaturami, draky, golemy… Díky vaším skvìlým øídícím schopnostem budete posílat jednotlivé jednotky (druhy postav) do boje. Dejte si pozor, abyste se vždy správnì rozhodli. ...
  • Read full review Translate to English

Expert Review

Recenze-her.cz
26 January 2010
  • Summary: "Na zaèátku hry Geneforge 3 budete jedním z mocných Shaperù. Vaše moc bude témìø neomezena a všichni se pøed vámi budou klanìt. Jednou je ovšem váš objekt narušen rebely, kteøí se pokusí o vaše svržení. Neváhejte tedy a pus�te se do nelítostného boje s pøíšerami...
  • Read full review Translate to English

Expert Review

Recenze-her.cz
26 January 2010
  • Summary: "Geneforge 2 je pomìrnì solidní hra, která se pokusí získat si vaši pøízeò. A vzhledem k jejímu zpracování se jí to mùže povést. Ocitnete se v roli Shapera, pøièemž získáte sílu utváøet svìt k obrazu svému. Jednoho dne ale budete muset spoleènì se svým uèitelem podstoupit nároènou misi. Váš uèitel zmizí, kolem vás je poøád velké množství monster a situace nevypadá vùbec dobøe...
  • Read full review Translate to English