www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Farm-frenzy-3.10472422
8.1 out of 10

Farm Frenzy 3

Farm Frenzy 3 Farm Frenzy 3 is a PC game developed by Alawa Read more

Great Deal: $6.76

Reviews and Problems with Farm Frenzy 3

Showing 1-1 of 1
Overall 7
7.0

Expert Review

Recenze-her.cz
12 January 2012
  • Summary: "Není to tak dlouho, co jsme informovali ètenáøe Recenzí her na druhý díl populární hry Farm Frenzy a již zde mám další, v poøadí již tøetí pokraèování s názvem Farm Frenzy 3. V témto díle budete šéfovat hned pìti farmám, pøièemž si mùžete vyzkoušet i velmi zajímavý a nezvzklý chov tuèòákù. Tìšit se mùžete na témìø stovku humorných úrovní, na nìkolik desítek zvíøat a samozøejmì na kopu výborné zábavy...
  • Read full review Translate to English