www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Farm-frenzy-3.10472422
8.3 out of 10

Farm Frenzy 3

Farm Frenzy 3 Farm Frenzy 3 is a PC game developed by Alawa Read more

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with Farm Frenzy 3

Showing 1-10 of 12

Expert Review

Recenze-her.cz
12 January 2012
 • Summary: "Vývojáøi oblíbené herní série Farm Frenzy opravdu nezahálejí a pøedkládají hráèùm stále nové a nové pokraèování. Dnes vám pøedstavíme další rozšíøení tøetího dílu, které se bude jmenovat Farm Frenzy 3: Ice Age. Již ze samotného názvu je patrné, že se mùžete tentokrát tìšit na hodnì ledovou zábavu a od toho se bude odvíjet i vaše farmaøení, kdy budete chovat napøíklad i tuèòáky a jiná polární zvíøata.
 • Read full review Translate to English
Overall 7
7.0

Expert Review

Recenze-her.cz
12 January 2012
 • Summary: "Není to tak dlouho, co jsme informovali ètenáøe Recenzí her na druhý díl populární hry Farm Frenzy a již zde mám další, v poøadí již tøetí pokraèování s názvem Farm Frenzy 3. V témto díle budete šéfovat hned pìti farmám, pøièemž si mùžete vyzkoušet i velmi zajímavý a nezvzklý chov tuèòákù. Tìšit se mùžete na témìø stovku humorných úrovní, na nìkolik desítek zvíøat a samozøejmì na kopu výborné zábavy...
 • Read full review Translate to English

Expert Review

Recenze-her.cz
12 January 2012
 • Summary: "Tøetí díl nesmírnì populární hry Farm Frenzy se doèkal mnoha rozšíøení a jedno z nich vám pøedstavujeme právì teï. Hra se jmenuje Farm Frenzy 3: Madagascar a jak již samotný název hry prozrazuje, dìj se bude odehrávat právì na tomto nádherném ostrovì. Zde se pøidáte k hlavní hrdince Scarlett, která zde bude pomáhat pracovníkùm v rezervaci pøi záchranì zvíøat. Ve høe budete stavìt nové budovy, budete chovat a starat se o zvíøata a mnoho dalšího...
 • Read full review Translate to English

Expert Review

Recenze-her.cz
12 January 2012
 • Summary: "Hlavní hrdinka Scarlett se vám pøedstaví v dalším pokraèování úspìšné hry Farm Frenzy 3, tentokrát s podtitulem Ruská ruleta. I když je název této hry více než zajímavý, na obávanou hru s pistolí u hlavy zde nedojde. Vaším hlavním úkolem bude postarat se o hladové astronauty, takže vás èeká kopa práce s pìstováním rùzných plodin, s chovem zvíøat, se stavìním nových budov, sbíráním úrody ataké s výrobou zboží. ...
 • Read full review Translate to English

Farm Frenzy 3 – Madagascar (PC)

Spiele Magazin
5 July 2011
 • Summary: "Eigentlich ist es zum Heulen, kaum Verbesserungen nur eben das neue Setting. Aber naja, das Hauptspiel war ja schon gut. Was soll man da noch verbessern. Jedoch fehlt mir hier doch etwas der gute Willen. Für Fans der Serie natürlich völlig empfehlenswert. Letztens gabs Silber, nun gibts Bronze weil Stillstand ja gewöhnlich nichts Gutes bedeutet.
 • Read full review Translate to English

Farm Frenzy 3 (PC)

Spiele Magazin
4 July 2011
 • Summary: "Farm Frenzy 3 ist ein sehr gelungenes Spiel. Richtige Bauern vermissen aber einen Traktor oder ähnlich schweres Gerät. Hier gibt es die Alternative "Landwirtschaftssimulator 20xx", der dann aber auch viel umfangreicher ist als dieses Spiel. Ansonsten ist das Spiel für Arcade Bauern zu empfehlen.
 • Read full review Translate to English

Farm Frenzy 3 – Madagascar (PC)

Game Review Database
26 June 2011
 • Summary: "Eigentlich ist es zum Heulen, kaum Verbesserungen nur eben das neue Setting. Aber naja, das Hauptspiel war ja schon gut. Was soll man da noch verbessern. Jedoch fehlt mir hier doch etwas der gute Willen. Für Fans der Serie natürlich völlig empfehlenswert. Letztens gabs Silber, nun gibts Bronze weil Stillstand ja gewöhnlich nichts Gutes bedeutet.
 • Read full review Translate to English

Farm Frenzy 3 (PC)

Game Review Database
26 June 2011
 • Summary: "Farm Frenzy 3 ist ein sehr gelungenes Spiel. Richtige Bauern vermissen aber einen Traktor oder ähnlich schweres Gerät. Hier gibt es die Alternative "Landwirtschaftssimulator 20xx", der dann aber auch viel umfangreicher ist als dieses Spiel. Ansonsten ist das Spiel für Arcade Bauern zu empfehlen.
 • Read full review Translate to English

Farm Frenzy 3: Russisches Roulette

pcspielemagazin.de
20 December 2010
 • Summary: Auch "Farm Frenzy 3: Russisches Roulette" erfindet das Rad nicht neu und wiederholt letztendlich nur das Gameplay der vorherigen Teile, Spaß macht es aber immer noch. Das gewollte hektische Rumgegklicke mit der Maus, die fordernden, aber nie unfairen Levels und die tolle Optik - da müssen Fans auf jeden Fall wieder zugreifen.
 • Read full review Translate to English

Farm Frenzy 3: Madagaskar

pcspielemagazin.de
21 November 2010
 • Summary: Zwar erfindet "Farm Frenzy 3: Madagaskar" das Rad nicht neu und wiederholt letztendlich nur das Gameplay der vorherigen Teile, Spaß macht es aber immer noch. Das gewollte hektische Rumgegklicke mit der Maus, die fordernden, aber nie unfairen Levels und die tolle Optik - da müssen Fans, und solche, die es werden wollen, auf jeden Fall zugreifen.
 • Read full review Translate to English
Next page >>