www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Discord Times

Discord Times

Discord Times is an exciting medieval role-playing strategy game Read more

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with Discord Times

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
1 April 2009
  • Summary: "Ve høe s názvem Discord Times se dostanete do støedovìkého fantasy svìta, ve kterém poznáte feudálního království. Právì to je již vyèerpané èastými válkami. V královské pokladnì je prázdno a v ulicích hlad. Vše se schyluje k obèanské válce, které musíte zabránit. ..."
  • Read full review Translate to English