www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with Cuban Missile Crisis: Ice Crusade

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
26 January 2010
  • Summary: "Ve høe Cuban Missile Crisis: Ice Crusade se doèkáte dvou hlavních kampaní, z nichž jednu budete hrát za Sovìty a tu druhou za USA. Tìšit se mùžete na deset scénáøù a více jak 25 nároèných misí. Bojovat budete na území severní èásti Ameriky a v oblasti Mexika.
  • Read full review Translate to English