www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Csi2-dark-motives.407547
5.9 out of 10

CSI2: Dark Motives

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with CSI2: Dark Motives

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
26 January 2010
  • Summary: "Detektivní práce je velmi zajímavá. Pøesvìdèit se o tom mùžete nejenom v televizních seriálech, ale také v mnoha hrách. Jednou z tìch kvalitnìjších je hra s názvem CSI 2: Dark Motives. Pustíte se do øešení složitých pøípadù, budete vyslýchat svìdky, zkoumat dùkazy, pøièemž budete muset notnì používat vaše mozkové buòky. Tìšit se mùžete na pìt nároèných pøípadù, ještì o trochu složitìjších než v pøedchozím díle...
  • Read full review Translate to English