www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with CSI2: Dark Motives

Showing 1-1 of 1

Expert Review

Recenze-her.cz
26 January 2010
  • Summary: "Detektivní práce je velmi zajímavá. Pøesvìdèit se o tom mùžete nejenom v televizních seriálech, ale také v mnoha hrách. Jednou z tìch kvalitnìjších je hra s názvem CSI 2: Dark Motives.
  • Read full review Translate to English