www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Reviews and Problems with Champions: Return to Arms

Showing 1-1 of 1
Overall 8
7.7

Expert Review

Recenze-her.cz
23 March 2009
  • Summary: "Champions: Return to Arms je pokraèování skvìlého prvního dílu. Výbìr hratelných ras se rozšíøil o dvì další. Hráèi prvního dílu mohou importovat své staré postavy a hrát za nì dál. Hra nabízí detailnìjší prostøedí, vèetnì postav.
  • Read full review Translate to English