www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Dummy.190587
6.5* out of 10

9th Company: Roots of Terror

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with 9th Company: Roots of Terror

Showing 1-2 of 2

9th Company: Roots of Terror

ps.hrej.cz
3 January 2011
Overall 5
5.1

Expert Review

Recenze-her.cz
23 March 2009
  • Summary: "Rok 1988 se do historie zapíše pøedevším kvùli sovìtské misi do Afghánistánu, z èehož nová strategie 9th Company: Roots of Terror právì vychází. Pøirovnání vývojáøù k bitvì u Thermopyl je jistì vhodné, jelikož na vrcholku neznámé hory èeká na malý poèet sovìtských vojákù nìkolikanásobná pøevaha afghánských bojovníkù. Hráè hraje za 39 vojákù, kteøí udrželi své pozice pod touto horou ve skuteènosti po dva dlouhé dny.
  • Read full review Translate to English