www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

Madden-nfl-2001-53144.518206
7.5 out of 10

Madden NFL 2001

EA Sports and John Madden team up to crank out another quality P Read more

Great Deal: $39.95

Reviews and Problems with Madden NFL 2001

Showing 1-1 of 1
Overall 8
8.3

Expert Review

Recenze-her.cz
1 April 2009
  • Summary: "Americký fotbal je v zámoøí jedno z nejoblíbenìjších sportovních odvìtví. Spoleènost EA na to samozøejmì reaguje tím nejlepším zpùsobem a to vydáním dalšího roèníku série Madden NFL, tentokrát roèník 2001. Tìšit se tak mùžete na vynikající simulaci amerického fotbalu se vším, co k tomuto sportu patøí. Autoøi tentokrát nezapomnìli ani na manažerský mód. Samozøejmostí je kvalitní grafika vèetnì pùsobivých animací...
  • Read full review Translate to English