www.testfreaks.com

Reviews, reviews, reviews...

A4-tech-op-35d.11799471
8.4 out of 10

A4Tech OP-35D

2x Optical Mouse Patent 2xButton-No more Double Click. Just Read more

Best Price at Amazon

Reviews and Problems with A4Tech OP-35D

Showing 1-10 of 22
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
21 December 2013
 • Summary: Olarak Ürününü Kullananlarýn Puanlamalarýný Saðlýyoruz. Bu Ürün Ýle Ýlgili Yorumuz Varsa Aþaðýdaki Formu Kullanarak Ekleyebilirsiniz.
 • Read full review Translate to English
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
30 March 2012
 • Summary: Fareye fiziki açýdan diyecek yok. Gayet hoþ görünüþlü. Fakat bilgisayara ilk baðladýðýmda arýzalý hissine kapýldým. Fare imleci titreye titreye hareket ediyordu. Farenin altýna kitap koyunca sorun ortadan kalktý. Uzun lafýn kýsasý mousepad olmadan fareden verim almak zor.
 • Read full review Translate to English
Overall 8
8.0

User Review

kullananvarmi.gen.tr
28 March 2012
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
14 March 2012
 • Summary: þimdiye kadar hep a4 tech kullandým þuandaki mousemda bu ve çok memnunum bozulmayan bir ürün ama þunu söliyim titreþimler oluyo falan diye ürünü kötülemeyin bütün optic mouselerde zemin sebebiylt titreþim olur optic mouse u opak yüzeyde kullanýrsanýz hiç bir sorunla karþýlaþmazsýnýz ve emin olun bu fiayata raðmen bu fare sizi tatmin eder...
 • Read full review Translate to English
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
28 February 2012
 • Summary: markasýna a4 tech bu fiyata alýnabilecek idael ürünlerden biri tavsiye ederim hassasiyete diyecek lafým yok fazla özellik beklemeyen kullanýcýlar için saðlam bir ürün ama usb aparýtýda yanýnda verilse süper olurdu
 • Read full review Translate to English
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
26 February 2012
 • Summary: mouse tan fazla beklentisi olmayan arkadaþlar içi ideal bir mouse ele çok güzel oturuyor kullanýþý güzel, verdiðiniz paranýn hakkýný fazlasýyla veriyor düþünmenize gerek yok arkadaþlar.
 • Read full review Translate to English
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
14 February 2012
Overall 10
10

User Review

kullananvarmi.gen.tr
9 February 2012
 • Summary: Ýþyerinde 2 yýldýr kullanýyorum çok memnun kaldým. Evdeki bilgisayarýma almak için piyasada araþtýrmýþtým bulamamýþtým. Piyasada muadimi ürünler var ama hem çok pahalý hem de ayný kalitede deðil. da görünvce hemen sipariþi verdim. Hem de çok çok uygun bir fiyata... Ufak olmayan optik okuyucusu hassas çok güzel bir mouse. Herkese öneririm. ailesine teþekkürler...
 • Read full review Translate to English
Overall 8
8.0

User Review

kullananvarmi.gen.tr
3 February 2012
 • Summary: Yoðun ve oyun aðýrlýklý kullanýlacaksa tavsiye etmiyorum. Týklama sonrasýnda tuþlarý ve tuþlarýn hassasiyeti çabuk bozuluyor. Oyunlarda verimli çalýþmýyor.
 • Read full review Translate to English
Overall 8
8.0

User Review

kullananvarmi.gen.tr
31 January 2012
 • Summary: Ofiste kullanýyorum. Düz zeminde sorunsuz çalýþýyor. Yani mousepadsiz bile güzel çalýþýyor. Çift týk tuþu olmasý da bir avantajý. Alýnabilitesi olan bir mouse.
 • Read full review Translate to English
Next page >>